YTS - Yasal Takip Sistemi

YTS - Yasal Takip Sistemi

"YTS - Yasal Takip Sistemi", çok sayıda müşterisi/abonesi olan kurum ve kuruluşların, tahsilatı geciken alacaklarının yasal takip yolu ile tahsilatı için geliştirilmiş, ileri seviyede bilgi birikimi ve tecrübeyi bünyesinde barındıran, hizmet verdiği kurumlar için stratejik öneme sahip uzman bir yazılım çözümdür.

Finans kuruluşları, telekom/GSM operatörleri, otoyol işletmeleri, perakende kurumlar, enerji dağıtım ve satış şirketleri gibi kitlesel ürün/hizmetler sunan benzeri kuruluşlar tarafından yüksek verimlilikle kullanılmaktadır.

"YTS - Yasal Takip Sistemi", kurumların tüm Türkiye genelinde görevlendirdikleri, hukuk personeli, sözleşmeli hukuk büroları ve tahsilat amaçlı çağrı merkezleri ile yürüttükleri yasal takip operasyonlarını, merkezi bir yapıda yönetmek ve alacaklarının etkin bir şekilde tahsilatını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

"YTS - Yasal Takip Sistemi" temel özellikleri itibariyle;

 • Merkezi yönetim, raporlama ve izleme mekanizmaları marifetiyle dosyalara ve yasal süreçlere tam hakimiyeti,
 • Dosyaların hukuk bürolarına istendiğinde belirli kriterlere göre otomatik olarak istendiğinde kontrollü bir şekilde manule olarak atanması,
 • Kritik hukuki süreçlerin ilgili hukuk büroları tarafından toplu şekilde yürütülmesi,
 • Avans/masraf süreçlerinin merkezi yapıda yönetilmesi,
 • Hukuk bürolarının vekalet ücreti ve prim hak edişlerinin yönetimi,
 • Performans raporlamaları,
 • Kurum sistemleri ile etkin entegrasyon gibi

kritik işlevleri yerine getiren bir YTS modülüdür.

Entegrasyonlar

 • Kredi Sistemleri,
 • Fatura Sistemleri,
 • Muhasbe Sistemleri,
 • Çağrı Merkezi Sistemleri,
 • Telefon Santralleri,
 • Doküman Yönetim Sistemleri,
 • Alternatif Dağıtım ve Tahsilat Kanalları,
 • T.C. Adalet Bakanlığı Kurumsal UYAP 
 • T.C. Adalet Bakanlığı Avukat Portal
 • PTT (Posta, Telefon, Telgraf)
 • EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü)
 • SMS Servis Sağlayıcılar
 • 118 Sorgusu Servis Sağlayıcılar 

Ürünler