YTS - İdari Takip Sistemi

 

YTS - İdari Takip Sistemi

Gecikmeye düşen alacakların tahsilatına yönelik son çare yasal takip değildir.

Yasal takibe başvurmadan önce, "YTS - İdari Takip Sistemi" nin sistematiği ve uygun iletişim becerilerine sahip kadrolar vasıtasıyla son kez borçlulara ulaşıp, süreci sulh ile sonuçlandırmak mümkün. 

İdari Takip altyapı ve işlevlerinin yokluğu nedeniyle tahsilat süreçlerinin sadece yasal yolla yürütülmeye çalışıldığı durumlarda, iyi niyetli ürün/hizmet alıcıları ile daha olumsuz şartlarda karşı karşıya gelinebilmekte, her iki tarafın maddi/manevi kayıpları ile sonuçlanabilmektedir. 

Bu yönleri ile "YTS - İdari Takip Sistemi"; 

  • Borçlular ile iletişimin yeni teknoloji ve metotlarla etkin şekilde sağlanması,
  • İletişim tarihçesinin tutulması,
  • Taksit ödemelerinin ve ödeme ihlallerinin izlenmesi, kampanyalar düzenlenmesi ve
  • Servis sağlayıcı dış firmaların tahsilat performanslarının izlenmesini ve yönetilmesini

sağlayan bir YTS modülüdür.

   Entegrasyonlar

  • Kurum sistemleri entegrasyonu
  • Çağrı merkezi entegrasyonu
  • Santral entegrasyonu
  • SMS entegrasyonu
  • PTT entegrasyonu
  • Ödeme kanalları üzerinden online tahsilat entegrasyonu (Web sitesi, banka, vezne, mobil)

Ürünler