GYS

GYS - Gayrimenkul Yönetim Sistemi

Gayrimenkul Yönetim Sistemi (GYS), bankaların "kredi tahsis" ve "kredi kullandırım" süreçlerinde, son derece kritik öneme sahip olan “ekspertiz” ve “ipotek tesisi” işlemlerinin, şubeler, SPK lisanslı ekspertiz şirketleri, gayrimenkul değerleme uzamanları ve hukuk büroları ile koordineli ve diğer banka sistemleri ile bütünleşik olarak yürütülmesini sağlayan web tabanlı bir yazılım ürünüdür.

Bankaların müşterilerine kulandırdıkları “Konut Kre­dileri” ve “Ticari Krediler” karşılığında aldıkları gayrimenkul rehini (ipotek) teminatlarının, kullandırım öncesinde dış ekspertiz firmaları kanalıyla ve otomatik olarak ekspertiz raporlarının üretilmesi, kredi onaylandıktan sonra da avukatlar kanalıyla gayrimenkul üzerine banka ipoteğinin tesis edilmesi süreç­lerinin yönetim ve operasyonunu içermektedir.

"Ekspertiz Yönetimi" ve "İpotek Tesisi Yönetimi"  ana süreçlerinin birlikte veya bir birinden bağımsız olarak kullanımına imkan veren GYS;

  • Müşteri Bilgi Sistemi,
  • Kredi Tahsis Sistemi,
  • Doküman Yönetim Sistemi,
  • Teminat Yönetim Sistemi

gibi banka sistemleri ile entegrasyonun yanısıra, harita entegrasyonu ve mobil uygulamaları ile bankaların kredi tahsis ve kredi kullandırım süreçlerine hız kazandırmakta, çoklu ve rutin işlemlerde (yeniden değerleme, vergi, sigorta, vs) operasyonel verimlilik sağlamaktadır.

 

Ürünler