GYS - İpotek Tesisi Yönetimi

GYS İpotek Tesisi Yönetimi

GYS İpotek Tesisi Yönetimi Sistemi, kredi tahsis aşamasının sonunda müşterinin kredi talebi onaylanmış ise, ağırlıklı olarak ekspertiz sürecinde oluşan verilerle beslenen ipotek tesisi işlevlerinin, kurumun ilgili birimi, kurum avukatları ve/veya anlaşmalı dış avukatlık büroları kanalıyla uçtan uca ve kurum sistemleriyle entegre bir şekilde yerine getirlmesini sağlayan bir sistemdir.

GYS İpotek Tesisi Yönetimi sistemin, GYS Ekspertiz Yönetimi Sistemi ile bir arada kullanıldığı durumda, birbirnin devamı niteliğindeki bu iki sürecin çıktıları kurum teminat yönetim sistemi ve doküman yönetim sistemi açısından önemli bir girdi (taşınmaz bilgileri, yevmiye numkarası, ipotek tutarı, ipotek derecesi, takyidatları, hissedarlar/hissler, vb..) teşkil etmektedir. Bu içerikte bir kullanım ve entegrasyonun olduğu durumda, söz konusu kredilerin ileriki aşamalarda tasfiye hesaplarına alınması durumunda, yasal takip için gereken bilginin önemli bir kısmı için mükerrer işlem ve operasyonlara gerek kalmamaktadır.  

Bankalar, GYS - İpotek Tesisi Yönetimi Sisteminin

  • Avukata Dosya atama,
  • Aşama/Durum İzleme,
  • Müşterek İpotek Gruplamaları,
  • İpotek İnceleme Onay,
  • Talepname, Resmi Senet, Vekaleti vb. doküman üretimi,ü
  • Avukat Hakediş Yönetimi,
  • Otomatik Uyarı (e-mail,sms, vb),
  • Yazışma,
  • Sistem Raporları,

​gibi modülleri marifetiyle, Ekspertiz sonucunda müşterinin kredi talebi onaylanmış ise, kredi teminatı olan gayrimenkul için banka adına ipotek tesis edilmesi aşamasına gelinir.

Bu aşamada bankanın hukuk birimi devreye girer. İpotek tesisi için, gayrimenkulün bulunduğu il ve adrese bağlı olarak banka avukatları ya da bankanın anlaşmalı olduğu dış avukatlara atama yapılır.

İlgili avukat, gerekli belgeleri müşteriden temin eder, uygunluğunu kontrol eder, tapu dairesine hitaben ipotek talepnamesini ve resmi senedi üretir, hukuki açıdan gereken şartlar sağlanıyorsa ilgili tapu dairesi banka adına ipoteği tesis eder. 

Ürünler