GYS - Ekspertiz Yönetimi

GYS - Ekspertiz Yönetimi

GYS Ekspertiz Yönetimi Sistemi, bankaların müşterilerine kullandıracakları kredilere karşılık teminat olarak alacakları gayrimenkulün değerinin, talep edilen kredi miktarından düşük olup olmadığının tespiti ve söz konusu taşınmazın üzerinde başkaca ipotek, haciz vb. takyidatların olup olmadığı, imar-iskan uygunluğu vb.. daha birçok bilgiyi içeren ekspertiz raporlarının otomatik olarak üretiminde ve bankanın ilgili iş süreçlerinin otomasyonunda kullanılmaktadır.

Bankalar, GYS - Ekspertiz Yönetimi Sisteminin;

  • Ekpsere Dosya atama,
  • Aşama/Durum İzleme,
  • Çoklu/Tekli Otomatik Ekspertiz Rapor Oluşturma,
  • Eskapertiz Raporu İnceleme Onay,
  • SLA (Servis Seviyesi) Yönetimi,
  • Eksper Hakediş Yönetimi,
  • Otomatik Uyarı (e-mail,sms, vb),
  • Yazışma,
  • Periodik Toplu İşlemler (Yeniden Değerleme, Sigorta, vb),
  • Sistem Raporları

gibi modülleri marifetiyle, teminat olarak kabul edecekleri gayrimenkullerin gerçek piyasa değerinin ve teminat olarak uygunluğunun tespiti için, kurum içinde görevli uzmanlar ve/veya kurum dışı eksperlerle çalışırlar.

Bu aşamada, banka şubesi tarafından kredi müşterisinden temin edilen bilgi ve belgeler, bankanın merkezdeki ekspertiz birimine ulaştırılır. Ekspertiz birimi bu bilgi ve belgeleri gayrimenkulün bulunduğu ildeki anlaşmalı ekspere, ekspertiz raporu oluşturması için gönderir.

Birden fazla gayrimenkul aynı kredi için teminat olarak gösteriliyorsa, rapor talepleri her bir gayrimenkulün ili, ilçesi, adası, paftası gözetilerek farklı eksperlere (ya da aynı ekspere) birden fazla ekspertiz raporu için yönlendirilir.

Daha sonra eksper (ekspertiz işlemlerini yapan uzman), gayrimenkul mahallinde, belediyede ve ilgili tapu dairesinde yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonucu oluşan yeni bilgi ve belgeler ile birlikte gayrimenkul ‘ün o günkü piyasa değerini de içeren ekspertiz raporunu tekrar ekspertiz birimine gönderir.

Banka ekspertiz birimi ise bu bilgileri kredi kararını verecek olan ilgili birimine ya da banka şubesine gönderir. Kredi karar birimi, bu bilgiler ışığında müşteriye kredi verilip verilmeyeceğine karar verir.

 

Ürünler