YTS 3G
 Yasal Takip Sistemi


YTS, çok sayıda müşterisi/abonesi olan kurum ve kuruluşların, tahsilatı geciken alacaklarının yasal takip yolu ile tahsilatı için geliştirilmiş, ileri seviyede bilgi birikimi ve tecrübeyi bünyesinde barındıran, hizmet verdiği kurumlar için stratejik öneme sahip, uzman bir çözümdür.

Öncelikle bankalar, telekom/GSM operatörleri, su ve elektrik dağıtım şirketleri ve ve kitlesel ürün/hizmetler sunan benzeri kuruluşlar tarafından kabul görmüştür. Sadece banka alacakları dikkate alındığında, ülkemiz toplam gecikmiş alacaklarının %70’ine yakını YTS çözümü üzerinden yönetilmektedir.

YTS, kurumların tüm Türkiye genelinde görevlendirdikleri, hukuk personeli, sözleşmeli hukuk büroları ve tahsilat amaçlı çağrı merkezleri ile yürüttükleri yasal takip operasyonlarını, merkezi bir yapıda yönetmek ve alacaklarının hızlı bir şekilde tahsilatını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

YTS 3G Yasal Takip Sistemi temel özellikleri itibarıyla;

  • Kurumların sistem üzerinde gerçekleştireceği merkezi yönetim mekanizmaları marifetiyle dosyalara ve yasal süreçlere tam hakimiyeti
  • Dosyaların Hukuk Bürolarına belirli kriterler kullanılarak ve otomatik olarak atanması,
  • Kritik hukuki süreçlerin ilgili hukuk büroları tarafından toplu şekilde yürütülmesi
  • Avans/Masraf süreçlerinin merkezi yapıda yönetilmesi
  • Hukuk bürolarının vekalet ücreti hak edişlerinin yönetimi
  • Performans raporlamaları
  • Kurum sistemleri ile etkin entegrasyon gibi kritik işlevleri yerine getirmek suretiyle, kurumların yasal takip aşamasındaki alacaklarının tahsilatına yönelik olarak;
  • Organizasyonel
  • Operasyonel
  • Stratejiik

ihtiyaçların tümüne hitap eder.