YTS 3G 
Kredi Tasfiye Sistemi


YTS Kredi Tasfiye Sistemi, BDDK tarafından belirlenen ve Türkiye‘de faaliyet gösteren bankaların uygulamak durumunda olduğu “Karşılıklar Kararnamesi” gereği Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci gruba alınan banka alacaklarına ilişkin;

Teminatların, kredilerin, firmaların ve firma bilançolarının grup mantığında izlenebileceği,

Teminat değerlemelerinin ve karşılık hesaplamalarına baz net değer hesaplamalarının yapılabileceği,

Her bir nakit ve gayri nakit kredi bazında, değerlenmiş teminatlar üzerinden karşılıkların dinamik olarak hesaplanıp, banka muhasebe sistemlerinde ilgili muhasebe kayıtlarının oluşturulabileceği,

Her seviyede (Grup, Borçlu, Kefil, Teminat Sorumlusu) hesaplamanın, ödeme planlarının, tahsilat giriş ve dağılımların optimum düzeyde yapılabileceği,

Esnek Raporlama, Entegrasyon ve Karar Destek mekanizmalarıyla desteklenmiş finans kurum ve kuruluşlarına özel uzman sistemdir.

YTS 3G Kredi Tasfiye Sistemi’nin yararları:

  • Tüm teminatlar ve güncel değerler her an detaylı olarak izlenebilir.
  • BDDK’nın karşılıklar kararnamesine uygun şekilde karşılıklar otomatik olarak hesaplanır.
  • Alacaklar detaylı ve esnek ödeme planına bağlanabilir.
  • Mali tablo analizi yapılır.
  • İş atama ile departmanlar arası iletişim kolaylaştırılır.
  • Grup firmaları istenirse birlikte izlenip,tahsilat girilebilir, ödeme planı hazırlanabilir ve raporlanabilir.
  • Periyodik yasal raporlar oluşturulur.
  • Risk yönetimi için gerekli istatiksel verileri oluşturur.
  • Yönetim kurulu veya kredi komitesinin yeniden yapılandırmalarda hızlı ve doğru karar vermesini kolaylaştırır.