YTS 3G İdari Takip Sistemi


Gecikmeye düşen alacakların, yasal takip öncesi aşamada tahsilatına yönelik olarak;

Bankalarda 0 ila 90 günde, diğer sektörlerde de benzer sürelerin sonunda tahsil edilemeyen alacakların tahsilatı için son çare yasal takip değildir. Yasal takibe başvurmadan önce, idari takip sisteminin sistematiği ve uygun iletişim becerilerine sahip kadrolar vasıtasıyla son kez borçlulara ulaşıp, süreci sulh ile sonuçlandırmak mümkün.

Tahsilatı gecikmiş alacaklara idari takip süreçlerinin uygulanması ve sonuç alınamaması durumunda yasal takibe yönlendirilmesi, kurumlara yasal takip yolu dışında alternatif kalmadığından emin olma ve gönül rahatlığı ile yasal sürece geçme imkanı vermektedir.

Özetle YTS 3G İdari Takip Sistemi; gecikmeye düşen alacakların, yasal takip öncesi aşamada tahsilatına yönelik olarak;

  • Borçlular ile iletişimin yeni teknoloji ve metotlarla etkin şekilde sağlanması,
  • İetişim tarihçesinin tutulması,
  • Taksit ödemelerinin ve ödeme ihlallerinin izlenmesi, kampanyalar düzenlenmesi,
  • Servis Sağlayıcı dış firmaların tahsilat performanslarının izlenmesini ve yönetilmesini sağlayan fonksiyonlar bütünüdür.