YTS 3G Erken Dönem Tahsilat
 Sistemi


(0-90 Gün Arası Gecikmedeki Alacaklar)

Yasal Takip Sistemi, Gayrimenkul Yönetim Sistemi ve Kredi Tasfiye Sistemi gibi başarılı çözümleri bulunan firmamız; hali hazırdaki müşterilerinden aldığı talepler ve sektör ihtiyaçlarından yola çıkarak, 0-90 gün arası gecikmedeki alacakların tahsilatına yönelik olarak hem alacakların hızlı bir şekilde kapatılmasını sağlayacak hem de yasal takibe aktarılmasını önemli ölçüde azaltacak yeni bir çözüm olarak “YTS 3G Erken Dönem Tahsilat Sistemi” ürününü geliştirmiştir.

Yeni teknolojiler ve iletişim kanalları ile desteklenmiş ve 0-90 gün arası gecikmedeki alacakların tahsilatına yönelik tasarlanmış bu yeni yapı ile aşağıdaki kazanımlar hedeflenmektedir.

 • Kesintisiz toplu Operasyon ( Önceliklendirme, Segmentasyon, Optimizasyon ve belirli bir Mantık doğrultusunda)
  • Görev Yönetimi
  • Telefonla Arama
  • SMS Gönderimi
  • Mektup Gönderimi
  • 118 Sorgulamaları
  • Resmi Kurum Sorgulamaları
 • İletişim Bilgi Kaynakları ile Entegrasyon (Call Center, GSM Operatörleri, Rehberlik Servisleri, PTT, SGK, vb.)
 • Etkin Kaynak/Maliyet Yönetimi
 • Etkin Dış Firma Yönetimi
 • Erken Aşamada Tahsilat
 • Güçlü ve Detaylı Loglama İmkanı
 • “0-90″/”İdari Takip”/”Yasal Takip” Bütünlüğü
 • İletişim Bilgileri Güncelleme/Zenginleştirme
 • İş Zekası Analizlerine Baz Veri Üretimi Dinamik/Sınırsız Raporlama