GYS Gayrimenkul Yönetim Sistemi


Gayrimenkul Yönetim Sistemi (GYS) banka sistemlerinde kredi verme süreçlerinde, son derece kritik öneme sahip olan “ekspertiz” ve “ipotek tesisi” işlemlerini şubeler, ekspertiz şirketleri ve hukuk büroları ile koordineli ve diğer banka sistemleri ile tümleşik olarak yürütülmesini sağlayan web tabanlı bir yazılım ürünüdür.

Gayrimenkul Yönetim Sistemi (GYS), bankaların “Konut Kredileri” ve “Ticari Krediler” karşılığında aldıkları gayrimenkul rehini teminatlarının dış ekspertiz ofisleri kanalıyla değerlemesi ve kredi onaylandıktan sonra da avukatlar kanalıyla gayrimenkul üzerine banka ipoteğinin tesis edilmesi süreçlerinin yönetim ve operasyonunu içermektedir. Gayrimenkul değerleme ve değerlendirme ile ilgili iç ve dış süreçlerdeki tüm faaliyetin birleştirilmesini ve otomasyonunu sağlayan akıllı sistemdir.

Diğer banka sistemleri ile entegrasyonun yanında harita ve mobil entegrasyonları ile bankalar en hızlı şekilde kredi kararı verebilmekte, çoklu ve rutin işlemlerde (yeniden değerleme, vergi, sigorta, vs) operasyonel verimlilik sağlanabilmektedir.

GYS, Bankaların Gayrimenkul Yönetimi ile ilişkili süreçlerinden;

 • Ekspertiz Süreci
 • İpotek Tesisi Süreci

olmak üzere 2 ana sürecini içermektedir.

GYS’nin kurumlara sağladığı yararlar

 • Akıllı ve otomatik toplu iş atamaları ile yönetimi kolaylaştırır.
 • Kaynağından ve doğru biçimde bilgi alınmasını / bu bilginin işlenmesini / kullanılmasını sağlar.
 • Ekspertiz ve ipotek süreçlerinde;
 • Merkezden SPK lisanslı ekspertiz firmalarının izlenmesi/ yönetilmesi,
 • Lisanslı ana ekspertiz firması tarafından uç değerleme uzmanlarının iş akışlarının izlenmesi / yönetilmesi
 • Merkezden uç değerleme uzmanlarının izlenmesi sağlanır,
 • Kredi onay / kullandırım hızını arttırır.
 • Ekspertiz ve İpotek bilgilerinin tamamının sistemde üretilmesini ve sistemsel olarak daha sonra kullanıma/ değerlendirilmesine uygun biçimde tutulmasını ve raporlanmasını sağlar.
 • Daha kısa zamanda ekspertiz ve ipotek tesisi yapılmasını sağlar.
 • Ekspertiz süreçlerinde oluşturulan bilgiler ilgili birimin onayı ile sistem üzerinden avukatlara iletilir
 • Merkezden ipotek hukuk bürosu ve çalışanlarının iş akışları izlenir/yönetilir.
 • Tüm aşamalar merkez ve ilgili birim / bürolar tarafından takip edilir.
 • Doküman gönderimi, güncellemeleri sistem üzerinden yapılır.
 • Tüm bilgiler daha sonra da kullanılabilecek şekilde sistemsel olarak tutulur.
 • Operasyonel verimliliği arttırır.
 • Maliyet ve riskleri azaltır.