YTS 3G


Türkiye’nin köklü ve güvenilir alacak yönetimi platformundan tahsilatta yeni bir dönem

Sorunlu alacakların yönetimi alanında pazarın lider markası /etcBASE, yenilenen mimarisi ve vizyonuyla, bu alanda inovatif bir dönemin öncülüğünü de yapıyor. 4 yılı aşkın süredir, konusuna “adanmış” insan kaynağı ve en güncel Java teknolojileri ile kendi yazılım geliştirme altyapısını geliştiren /etcBASE, 18 yıllık birikiminin yansıması olan yazılım çözümlerinin bu yeni altyapıya taşınmasında sona yaklaştı. Ayrıca, “İdari Takip”, “Yasal Takip” ve “Karşılıklar” ana modüllerinden oluşan mevcut çözümlerinin tamamlayıcısı olarak “Erken Dönem Tahsilat Sistemi”ni (0-90 gün arası gecikmedeki alacakların yönetimi) geliştiren /etcBASE, Türkiye‘de ilk kez tasfiye öncesi ve sonrası alacak yönetimini, bütün bileşenleri ile tek platformda uçtan uça bütünleştiriyor.

Yepyeni bir mimari, yepyeni bir vizyon: 3. Nesil YTS 3G

Türkiye’nin en büyük 12 bankasından 9’unun, GSM operatörlerinin, bazı telekomünikasyon şirketlerinin, özelleşen elektrik perakende satış ve dağıtım şirketlerinin ve kitlesel ürün/hizmet sunan diğer sektörlerin sorunlu alacaklarını yönetme sürecinde tercih ettikleri lider marka olan /etcBASE, odaklanmanın getirisi olan uzmanlık yeteneğini pazarın yeni ihtiyaçları için hizmete sunuyor.

Özellikle bankaların ve GSM operatörlerinin yüksek beklentilerini karşılayabilecek, iş sürekliliği ve erişilebilirlik düzeyi yüksek, bakım maliyetleri düşük, BDDK’nın ve bankaların yönerge/mevzuatlarına uygun yeni bir yapının, yeni teknolojiler (“java”,”webservice”,”spring”,”hibernate”,”adobeflex”, “lucene”, jasper, JMS,) ve güncel metodolojilerle (“multi-te- nant”, “multi-lingual”, “model & process driven”, “meta-data flexible”, “rule sensitive” and “database independent”) geliştirilmesi ihtiyacıyla yola çıkan /etcBASE, bu özelliklerin tümüne sahip java tabanlı yeni framework üzerinden tüm müşteriler için uygulanabilir bir sistemi hayata geçirdi. Böylece birbirinden farklı beklentilere sahip ve farklı düzenlemelere tabi olan müşterilerin her biri için ayrı ayrı uyarlama ve düzenlemeler yapmak yerine, çözümlerini oldukça esnek, güçlü ve kapsamlı bir framework üzerinde konumlandırılıyor.

YTS 3G Bulut’da

Uluslararası bir platform olma vizyonuyla 4 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak doğan YTS 3G İngilizce olarak kodlandı ve 17 yıllık deneyimle damıtılan pazar ihtiyaçlarının tamamına yanıt verecek şekilde konumlandırıldı.

Süreç içinde daha pratik yapılabileceği saptanan işlemler, pazarın değişen dinamikleri, teknolojinin geldiği nokta ve bilgi birikimiyle kusursuz bir hale getirilen YTS 3G, veri tabanı ve uygulama seviyesinde çok malikli (multi-tenant) yapıda ve aynı zamanda bulut bilişim ortamlarında SaaS (Software as a Service) modelinde çalışabilecek şekilde dizayn edildi. Bu sayede /etcBASE, tahsilat hizmeti almaya ihtiyacı olan kurumlar ile, bu hizmeti veren servis sağlayıcılar ve hukuk bürolarını buluşturacağı bir platform oluşturdu.

Farklı ölçeklere uyum sağlayabilme yeteneği

/etcBASE bugüne dek geliştirdiği tüm çözümlerle geniş kitlelere ürün ve hizmet sunan, dolayısıyla alacak takibinde komplike süreçlere sahip olan büyük ölçekli kurumlar tarafından tercih ediliyordu. YTS 3G’nin bulut bilişim ortamında kullanılması, sahip olma maliyetini azaltacağı için, artık farklı ölçeklere yönelik servis verilmesi de mümkün olacaktır.

Tahsilat hizmetine ihtiyacı olan firmalar ile bu hizmeti verecek olan servis sağlayıcılar ve hukuk büroları herhangi bir yazılım ve donanım maliyetine katlanmak zorunda kalmadan, sadece platforma üye olmak suretiyle yazılım altyapımız üzerinden hizmet alıp verebilecekleri bir ortama kavuşmuş olacaklar.