Yepyeni bir mimari, yepyeni bir vizyon: 3. Nesil YTS 3G

Türkiye’nin en büyük 12 bankasından 9’unun, GSM operatörlerinin, bazı telekomünikasyon şirketlerinin, özelleşen elektrik perakende satış ve dağıtım şirketlerinin ve kitlesel ürün/hizmet sunan diğer sektörlerin sorunlu alacaklarını yönetme sürecinde tercih ettikleri lider marka olan /etcBASE, odaklanmanın getirisi olan uzmanlık yeteneğini pazarın yeni ihtiyaçları için hizmete sunuyor.

Özellikle bankaların ve GSM operatörlerinin yüksek beklentilerini karşılayabilecek, iş sürekliliği ve erişilebilirlik düzeyi yüksek, bakım maliyetleri düşük, BDDK’nın ve bankaların yönerge/mevzuatlarına uygun yeni bir yapının, yeni teknolojiler (“java”,”webservice”,”spring”,”hibernate”,”adobeflex”, “lucene”, jasper, JMS,) ve güncel metodolojilerle (“multi-te- nant”, “multi-lingual”, “model & process driven”, “meta-data flexible”, “rule sensitive” and “database independent”) geliştirilmesi ihtiyacıyla yola çıkan /etcBASE, bu özelliklerin tümüne sahip java tabanlı yeni framework üzerinden tüm müşteriler için uygulanabilir bir sistemi hayata geçirdi. Böylece birbirinden farklı beklentilere sahip ve farklı düzenlemelere tabi olan müşterilerin her biri için ayrı ayrı uyarlama ve düzenlemeler yapmak yerine, çözümlerini oldukça esnek, güçlü ve kapsamlı bir framework üzerinde konumlandırılıyor.