YTS 3G Erken Dönem Tahsilat
 Sistemi

Müşterilerimizden gelen talepler ve sektör ihtiyaçlarından yola çıkarak, 0-90 gün arası gecikmedeki alacakların tahsilatına yönelik hayata geçirdiğimiz yeni ürünümüz YTS 3G Erken Dönem Tahsilat Sistemi, 0-90 gün arası gecikmedeki alacakların tahsilini sağlıyor.

YTS 3G İdari Takip Sistemi

/etcBASE’in gecikmeye düşen alacakların, yasal takip öncesi aşamada tahsilatına yönelik ürünü YTS 3G İdari Takip Sistemi, yasal takibe başvurmadan önce, idari takip sisteminin sistematiğinden yararlanarak tahsilat sürecine çözüm üretiyor.

YTS 3G
 Yasal Takip Sistemi

YTS 3G Yasal Takip Sistemi, çok sayıda müşterisi/abonesi olan kurum ve kuruluşların, tahsilatı geciken alacaklarının yasal takip yolu ile tahsilatı için geliştirilmiş, ileri seviyede bilgi birikimi ve tecrübeyi bünyesinde barındıran, hizmet verdiği kurumlar için stratejik öneme sahip...

YTS 3G 
Kredi Tasfiye Sistemi

Kredi Tasfiye Sistemi, BDDK tarafından belirlenen ve Türkiye‘de faaliyet gösteren bankaların uygulamak durumunda olduğu “Karşılıklar Kararnamesi” gereği Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci gruba alınan banka alacaklarına ilişkin tüm süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütüldüğü uzman bir sistemdir.

YTS 3G (AGİS) Akıllı Güncelleme ve İletişim Servisleri

Kurum içindeki kullanıcılar, Türkiye genelindeki sözleşmeli hukuk büroları ve tahsilat ofisleri, YTS 3G Akıllı Güncelleme ve İletişim Servisleri ile YTS 3G üzerinden takip ettikleri borçlulara daha hızlı ulaşabilmektedirler.

GYS Gayrimenkul Yönetim Sistemi

Gayrimenkul Yönetim Sistemi, banka sistemlerinde kredi verme süreçlerinde, son derece kritik öneme sahip olan “ekspertiz” ve “ipotek tesisi” işlemlerini şubeler, ekspertiz şirketleri ve hukuk büroları ile koordineli ve diğer banka sistemleri ile tümleşik olarak yürütülmesini sağlayan web tabanlı bir yazılım ürünüdür.